Infekcija i apsces dojke

Infekcije dojke (mastitis) su rijetke, osim u doba nakon poroda ili nakon ozljede. Ponekad rak dojke može izazvati simptome nalik onima kod infekcije dojke.

Inficirana dojka je obično crvena, natečena, vruće kože i bolna. Liječi se antibioticima.

TABLICA 238-1

Kolika je opasnost od razvoja ili umiranja od raka dojke?

Opasnost(%)

Dob (god.)

Za 10 godina

Za 20 godina

Za 30 godina

Razvoj

Smrt

Razvoj

Smrt

Razvoj

Smrt

30

0,4

0,1

2,0

0,6

4,3

1,2

40

1,6

0,5

3,9

1,1

7,1

2,0

50

2,4

0,7

5,7

1,6

9,0

2,6

60

3,6

1,0

7,1

2,0

9,1

2,6

70

4,1

1,2

6,5

1,9

7,1

2,0

Na temelju podataka iz Feuer EJ i sur.: “Faktori rizika za razvoj raka dojke”. Journal of the National Cancer Institute 85(11):892897, 1993.

Apsces dojke, koji je još rjeđi, je nakupina gnoja unutar dojke. Apsces se može razviti ukoliko se ne liječi infekciju dojke. Liječi se antibioticima i obično drenira kirurški (kroz kirurški rez gnoj se odstranjuje van).