Ingvinalna hernija (preponska kila)

Kod preponske kile crijeva prolaze kroz otvor u trbušnom zidu u preponski kanal (prolaz kroz koji ubrzo nakon rođenja sjemenici silaze iz trbuha u mošnje).

Kada je hernija posljedica toga što je otvor olabavio ili je slabiji nego je normalno pri porodu, naziva se prirođena ili indirektna (neizravna) hernija. Kada crijeva probiju kroz dno preponskog kanala, poremećaj se naziva stečena ili direktna (izravna) hernija.

Kod bilo koje vrste preponske hernije, crijeva mogu prodrijeti prema dolje u mošnje, obično stvarajući bezbolno nabreknuće u preponi i mošnjama. Nabreknuće se može povećati kada muškarac stoji a smanjiti kada legne, jer sadržaj zbog svoje težine kliže prema natrag i naprijed. Može se preporučiti kirurško popravljanje ovisno o veličini hernije i nelagodi koju uzrokuje. Ako je dio crijeva ukliješten u mošnjama, može doći do prekida opskrbe krvlju pa taj dio crijeva može postati gangrenozan. U tom se slučaju poduzima hitna operacija da se izvuče crijeva iz preponskog kanala a otvor stisne kako se hernija ne bi ponovno pojavljivala.