Manjak željeza

Željezo je sastojak mnogih enzima koji djeluju na važne kemijske reakcije po čitavom tijelu. Sastojak je i hemoglobina koji omogućuje da crvene krvne stanice prenose kisik i njime opskrbljuju tjelesna tkiva.

Hrana sadrži dva oblika željeza―željezo u hemu koje se u prvom redu nalazi u životinjskim proizvodima i željezo koje nije u hemu a čini više od 85% željeza u prosječnoj prehrani. Željezo u hemu apsorbira se mnogo bolje nego željezo koje nije u hemu. Međutim, apsorpcija željeza koje nije u hemu se povećava kada ga se uzima sa životinjskim bjelančevinama i vitaminom C.

Manjak željeza je najčešći nutritivni manjak u svijetu koji uzrokuje anemiju u muškaraca, žena i djece. Krvarenje (hemoragija) ima za posljedicu gubitak željeza iz tijela te dovodi do manjka koji se mora liječiti nadoknadom željeza. Manjak željeza može nastati i nezadovoljavajućom prehranom. Taj manjak se može pojaviti u trudnoći, jer majka mora priskrbiti veliku količinu željeza fetusu koji raste. Zbog toga što su mlade djevojke u rastu i počinju dobivati menstruacije, u opasnosti su od razvijanja anemije zbog manjka željeza, ako se drže dijeta koje isključuju meso.

Kada se pričuve željeza u tijelu iscrpu, razvija se anemija. Simptomi su bljedoća, nokti nalik na žlicu (deformitet pri kojem su nokti tanki i konkavni), slabost s oštećenom mišićnom snagom i promjene u spoznajnom ponašanju.

Dijagnoza manjka željeza se postavlja na temelju simptoma i rezultata pretraga krvi koji pokazuju anemiju i nisku razinu željeza i feritina, bjelančevine koja pohranjuje željezo. Manjak željeza liječi se visokim dozama željeza jednom dnevno tijekom nekoliko tjedana. Liječenje treba nastaviti sve dok se crvene krvne stanice i pričuve željeza ne vrate na normalu.