Ravnoteža soli

Soli su jednostavni kemijski spojevi napravljeni od atoma koji nose bilo pozitivni bilo negativni električni naboj. Na primjer, kuhinjska sol (natrijev klorid) je sačinjena od pozitivno nabijenog atoma natrija i negativno nabijenog atoma klorida. Natrijev klorid u suhom stanju čini kristale, ali poput mnogih drugih soli koje se nalaze u tijelu lako se otapa u vodi.

Kada se sol otopi u vodi, njeni sastojci postoje odvojeno kao nabijene čestice koje se zovu ioni. Te otopljene, nabijene čestice ukupno su poznate kao elektroliti. Razina (koncentracija) svakog elektrolita u otopini otopljenih soli može se mjeriti i obično se izražava kao količina u miliekvivalentima (mEq) na volumen otopine (obično na 1 litru).

Elektroliti su otopljeni u tri velika odjeljka tjelesne vode : tekućina unutar stanica (unutarstanična ili intracelularna tekućina), tekućina u prostoru oko stanica (izvanstanična ili ekstracelularna tekućina) i krv (elektroliti su zapravo otopljeni u serumu, ili tekućem dijelu krvi). Normalne se koncentracije elektrolita u tim tekućinama razlikuju. Neki se elektroliti nalaze u visokim koncentracijama unutar stanica, a u niskim koncentracijama izvan njih. Drugi elektroliti se nalaze u malim koncentracijama unutar stanica, a u visokim koncentracijama izvan njih.

Da bi ispravno funkcioniralo, tijelo mora održavati koncentraciju elektrolita u svakom od tih odjeljaka unutar vrlo uskih granica. Ono to čini pomicanjem elektrolita u i izvan stanica. Bubreg filtrira elektrolite u krv i dovoljno ih izlučuje u mokraći da održi ravnotežu između dnevnog unosa i izlučivanja.

Koncentracije elektrolita može se mjeriti laboratorijski u uzorku krvi ili mokraće. Liječnici mjere koncentracije elektrolita u krvi kako bi odredili postoji li kakva nenormalnost i, ako postoji, da koriste rezultate i prate odgovor na liječenje. Natrij, kalij, kalcij, fosfat i magnezij elektroliti su koji su najčešće uključeni u poremećaje ravnoteže soli. Često se mjere i klorid i bikarbonat; međutim, koncentracija klorida u krvi obično prati koncentraciju natrija u krvi, a bikarbonat je uključen u poremećaje kiselolužnate (acidobazne) ravnoteže.

TABLICA 137-1

Glavni elektroliti u tijelu

Nabijeni pozitivno (kationi)

Nabijeni negativno (anioni)

Natrij (Na+)

Klorid (Cl)

Kalij (K+)

Fosfati (HPO4 i H2PO4)

Kalcij (Ca++)

Bikarbonat (HCO3)

Magnezij (Mg++)