Supresija imunološkog sustava

Čak i ukoliko se HLA tipovi dobro podudaraju, presađeni organi obično bivaju odbačeni osim ukoliko imunološki sustav primaoca nije pod kontrolom. Odbacivanje, kada do njega dođe, obično započinje ubrzo nakon izvođenja presađivanja, no postaje očito tek tjednima ili mjesecima kasnije. Odbacivanje može biti blago izraženo i lako ga je spriječiti ili može biti jako izraženo te napredovati unatoč liječenju. Odbacivanje može, ne samo uništiti presađeno tkivo ili organ, već može također izazvati vrućicu, zimicu, mučninu, zamor i iznenadne promjene krvnog tlaka.

Budući da pojedini lijekovi mogu potisnuti imunološki sustav to je uvelike povećalo stopu uspješnosti presađivanja. No, imunosupresivni lijekovi mogu biti i opasni. Dok potiskuju reakciju imunološkog sustava na presađeni organ, također sprječavaju imunološki sustav u borbi protiv infekcija i uništavanja stranih tvari.

TABLICA 170-2

Jednogodišnje stope uspješnosti presađivanja pojedinih organa

Organ

Stopa uspješnosti u 1980.

Stopa uspješnosti u 1995.

Bubreg

60%

90%

Srce

60%

90%

Jetra

30%

80%

Gušterača

20%

70%

Pluća i srcepluća

*

70%

* Ne postoje podaci, jer se presađivanje pluća i pluća sa srcem kod većeg broja bolesnika izvodi tek u razdoblju kraćem od posljednjih 10 godina.

Jako potiskivanje imunološkog sustava obično je potrebno samo tijekom prvih nekoliko tjedana nakon presađivanja, kada je presađeni organ sklon odbacivanju. Nakon toga, manje doze lijekova, koji se moraju uzimati zauvijek, obično će potisnuti imunološki sustav upravo u tolikoj mjeri da spriječe odbacivanje.

Puno različitih vrsta lijekova može djelovati kao imunosupresivi. Često se koriste kortikosteroidi, npr. prednizon. Isprva se oni mogu davati intravenski, a nakon operacije davanje se može nastaviti na usta (oralno). Azatioprin je dugo bio oslonac imunosupresivnog liječenja, ali nekoliko drugih lijekova također je odobreno u tu svrhu, uključivši takrolimus i (nedavno) mikofenolat mofetil. Ciklosporin je još jedan od često primjenjivanih imunosupresiva. Drugi su ciklofosfamid, daje se prvenstveno pri presađivanju koštane moždine (srži); antilimfocitni globulin i antitimocitni globulin; i monoklonalna protutijela protiv Tlimfocita.