Presađivanje pluća te srca i pluća

Presađivanje pluća poprilično se poboljšalo posljednjih godina. Obično se presađuje samo jedno pluće, no ponekad se zamjenjuju i oba plućna krila. Kada plućna bolest ošteti i srce, presađivanje pluća ponekad se vrši zajedno s presađivanjem srca. Nabavljanje pluća je problematično jer je teško očuvati pluća tijekom transporta. Zbog toga presađivanje treba obaviti što je prije moguće, nakon što se pluće dobije.

Presadak pluća može se dobiti sa živog davaoca ili od nekoga tko je nedavno umro. Od živog davaoca ne može se uzeti više od jednog pluća, a obično se daruje samo jedan od režnjeva. Oba pluća ili srce i pluća mogu se uzeti od osobe koja je umrla. Oko 80% do 85% ljudi koji prime presadak pluća prežive barem 1 godinu a oko 70% preživljava 5 godina. Nekoliko komplikacija može ugroziti preživljenje primaoca presatka pluća ili srca i pluća. Opasnost od infekcije je velika jer su pluća trajno izložena zraku iz okoline, koji nije sterilan. Jedna od najčešćih komplikacija je loše cijeljenje na mjestu na kojem su spojeni dišni putovi. Kod nekih ljudi koji prime presadak pluća, dišni putovi se mogu djelomice začepiti ožiljkastim tkivom, što zahtijeva dodatno liječenje.

Odbacivanje presatka pluća može biti teško otkriti, procijeniti i liječiti. U više od 80% primaoca, neki se znakovi odbacivanja očituju unutar mjesec dana od operacije. Odbacivanje dovodi do vrućice, kratkoće daha i slabosti, slabost se razvija zbog nedovoljne količine kisika u krvi. Kao i kod drugih presađenih organa, odbacivanje presađenog pluća može se kontrolirati promjenom vrste i količine imunosupresivnog lijeka. Rana komplikacija presađivanja pluća je začepljenje malih dišnih putova, što predstavlja postupnu reakciju odbacivanja.