Presađivanje ostalih organa

Ljudima sa opsežnim opeklinama ili u kojih je veća površina kože uništena na drugi način, može se presaditi koža. Presađivanje kože najbolje se izvodi odstranjenjem zdravog dijela kože s jednog dijela tijela i presađivanja na drugi dio tijela. Kada takvo presađivanje nije moguće, koža davaoca ili čak životinje (poput npr. svinja), može omogućiti privremenu zaštitu, sve dok se normalna koža ne obnovi i zamijeni oštećenu. Čine se napori kako bi se povećalo količinu kože koju je moguće presaditi, uzgajajući manje količine kože određene osobe u kulturi tkiva.

Ponekad se u djece presađuje hrskavica, obično kako bi se popravili nedostaci oko nosa ili uški. Imunološki sustav rijetko napada presađenu hrskavicu. Presađivanje kosti se u osnovi sastoji od uzimanja koštanog materijala s jednog dijela tijela, kako bi se nadomjestilo nedostajuću kost na drugom dijelu tijela. Presađivanje kosti s jedne osobe na drugu ne uspijeva, ali potiče stvaranje nove kosti i služi kao dobra čahura ili premosnica kako bi se nedostatak kosti stabilizirao dok se ne stvori nova kost.

Presađivanje tankog crijeva još je u eksperimentalnoj fazi i može se pokušati u ljudi čija su crijeva uništena bolešću ili ne rade na odgovarajući način da im se omogući preživljenje. Većina ovih presadaka nije dugog vijeka, ali se postotak uspješnosti povećava.