Presađivanje jetre

Dok dijaliza predstavlja mogućnost preživljavanja za ljude s bolešću bubrega, za ljude s teškom bolešću jetre slično liječenje ne postoji. Presađivanje jetre je jedina mogućnost kada jetra prestaje raditi. Neki ljudi, kojima bi se moglo pomoći presađivanjem jetre, umiru prije nego što se odgovarajuća jetra pronađe i bude raspoloživa za presađivanje

Premda je stopa uspješnosti presađivanja jetre nešto manja od one kod presađivanja bubrega, 70% do 80% primaoca preživi barem 1 godinu. Većina onih koji prežive su primaoci čiju je jetru uništila primarna bilijarna ciroza, hepatitis ili uzimanje lijekova štetnih za jetru. Rijetko je uspješno liječenje raka jetre presađivanjem. Rak se obično ponovno pojavljuje, u presađenoj jetri ili negdje drugdje; manje od 20% primaoca preživljava čak i jednu godinu.

Iznenađujuće je, ali presađene jetre odbacuju se slabije nego presadci ostalih organa, poput bubrega ili srca. Bez obzira na to, nakon operacije se moraju uzimati imunosuprimirajući lijekovi. Ako primaoc ima povećanu jetru, mučninu, bol, vrućicu, žuticu ili nenormalne vrijednosti krvnih pretraga jetrene funkcije, liječnik može učiniti biopsiju jetre uz pomoć igle (odstranjenje malog cilindra jetrenog tkiva kroz iglu širokog promjera i pregledavanje pod mikroskopom). Rezultati biopsije pomažu u određivanju odbacuje li se jetra i treba li dozu imunosuprimirajućih lijekova povećati.