Prolazna hipogamaglobulinemija dječje dobi

Kod prolazne hipogamaglobulinemije dječje dobi, djeca razvijaju niske razine protutijela s početkom u dobi od 3 do 6 mjeseci života. Stanje je češće kod prijevremeno rođene djece, budući da ona tijekom trudnoće dobivaju manju količinu majčinih protutijela. Stanje nije nasljedno i pogađa jednakom učestalošću i dječake i djevojčice. Obično traje 6 do 18 mjeseci. Budući da većina djece stvara određenu količinu protutijela i nema poteškoća sa infekcijama, ne treba im ni liječenje.

TABLICA 168-3

Urođene imunodeficijencije

Poremećaji s niskom razinom protutijela

• Obična varijabilna imunodeficijencija

• Manjak pojedinih protutijela (npr. manjak IgA)

• Prolazna hipogamaglobulinemija dječje dobi

• Xvezana agamaglobulinemija

Poremećaji kod kojih je oštećena funkcija bijelih krvnih stanica

Poremećaji Tlimfocita

• Kronična kožnosluznična kandidijaza

• Di Georgeova anomalija

Poremećaji Tlimfocita i Blimfocita

• Ataksijateleangiektazija

• Teška kombinirana imunodeficijencija

• WiskottAldrichov sindrom

• Xvezani limfoproliferativni sindrom

Poremećaji kod kojih je nenormalna ubilačka funkcija bijelih krvnih stanica

• ChédiakHigashijev sindrom

• Kronična granulomatozna bolest

• Manjak leukocitne glukoza6fosfat dehidrogenaze

• Manjak mijeloperoksidaze

Poremećaji kod kojih je nenormalna pokretljivost bijelih krvnih stanica

• Hiperimunoglobulinemija E

• Poremećaj adhezije leukocita

Poremećaji kod kojih je sustav komplementa nenormalan

• Manjak komponente komplementa 3 (C3)

• Manjak komponente komplementa 6 (C6)

• Manjak komponente komplementa 7 (C7)

• Manjak komponente komplementa 8 (C8)

Međutim, neka djeca s prolaznom hipogamaglobulinemijom―osobito ona rođena prijevremeno―često razvijaju infekcije. Liječenje imunoglobulinom je vrlo učinkovito u sprječavanju i pomaganju liječenja infekcija te se obično daje tijekom 3 do 6 mjeseci. Po potrebi se koriste antibiotici.