Alergijske reakcije izazvane naporom

U nekih ljudi napor (opterećenje) može dovesti do napada astme ili akutne anafilaktične reakcije.

Astma je jedan od oblika nenormalnih reakcija izazvanih naporom. Astma izazvana naporom često se zbiva u ljudi koji inače boluju od astme, no u nekih se astma javlja samo u naporu. Osjećaj stezanja u grudima, povezan sa “zviždanjem” (piskanjem) i poteškoćama pri disanju zbiva se 5 do 10 minuta nakon jakog napora. Veća je vjerojatnost da će se astma izazvana naporom pojaviti kada je zrak hladan i suh.

Puno je rjeđe stanje anafilaksija izazvana naporom, koja se može razviti nakon jakog napora. U nekih se ljudi ona javlja tek nakon što se prije napora pojede određena vrsta hrane.

Liječenje

Kod astme izazvane naporom cilj liječenja je da se omogući naprezanje (opterećenje) a bez pojave simptoma. Taj se cilj može postići inhalacijom betaadrenergičnih lijekova oko 15 minuta prije početka napora. U nekih ljudi učinkovit je kromolin. U ljudi koji i inače boluju od astme, kontrola astme na uobičajeni način često sprječava pojavu oblika izazvanog naporom.

Ljudi koji imaju anafilaksiju izazvanu naporom trebali bi izbjegavati bilo naprezanje (opterećenje), bilo hranu za koju znaju da potiče simptome zajedno s naporom. Neki ljudi su utvrdili da ih postupno produljivanje i pojačavanje opterećenja (naprezanjua) čini otpornijima na napor. Injekcija adrenalina za samopomoć treba uvijek biti pri ruci za pravovremeno hitno liječenje.