Shizofrenija i deluzijski poremećaj

Shizofrenija i deluzijski poremećaj su odvojeni poremećaji koji mogu imati neka zajednička obilježja, kao što su paranoja, sumnjičavost i nerealno mišljenje. Međutim, shizofrenija je relativno čest i ozbiljan duševni poremećaj koji je povezan s psihozom―gubitkom dodira sa stvarnošću―i opadanjem općeg funkcioniranja. Za razliku, deluzijski poremećaj je rjeđi i ima za posljedicu djelomičnu ili ograničeniju nesposobnost.