Poremećaj pretjerane proždrljivosti

Poremećaj pretjerane proždrljivosti znakovit je po prekomjernom jedenju hrane nakon čega ne slijedi čišćenje.

U tom je poremećaju za veliko uzimanje kalorija krivo prežderavanje. Za razliku od bulimije nervoze poremećaj pretjerane proždrljivosti najčešće se pojavljuje u pretilih ljudi i postaje još češći s povećanjem tjelesne težine. Ljudi s poremećajem pretjerane proždrljivosti stariji su nego ljudi s anoreksijom nervozom ili bulimijom nervozom, a brojniji (gotovo polovica) su muškarci.

Simptomi

Ljudi koji imaju taj poremećaj su u nevolji zbog njega. Oko 50% pretilih osoba koje se prejedaju su u depresiji u usporedbi sa samo 5% pretilih ljudi koji to ne čine. Premda taj poremećaj nema za posljedicu fizičke probleme koji se mogu pojaviti pri bulimiji nervozi, to je problem za osobu koja nastoji izgubiti na težini.

Liječenje

Budući da je poremećaj pretjerane proždrljivosti prepoznat tek nedavno, za njega nisu razvijeni standardni programi liječenja. Većina ljudi koja ima taj poremećaj liječi se uobičajenim programima za mršavljenje, ali ti programi obraćaju malu pozornost problemu prejedanja―čak iako 10 do 20% ljudi uključeno u te programe ima poremećaj pretjerane proždrljivosti. Većina ljudi s tim poremećajem prihvaća situaciju jer se više brinu zbog svoje pretilosti nego zbog prekomjernog jedenja.

Razvijaju se specifične terapije prekomjernog jedenja koje se temelje na liječenju bulimije nervoze; uključuju psihoterapiju i lijekove―protiv depresije i za suzbijanje apetita. Premda su obje terapije prihvatljivo učinkovite u suzbijanju prekomjernog jedenja, čini se da psihoterapija ima dugotrajnije učinke.