Poštivanje preskripcije

Poštivanje preskripcije, suradljivost ili provođenje liječničkih uputa (engl. compliance—pristajanje) je mjera u kojoj bolesnik slijedi i provodi terapijski plan.

Istraživanja bolesničkog ponašanja pokazaše da tek polovica pacijenata uzima propisane lijekove prema uputi. Između mnogo razloga lošeg provođenja liječničkih uputa najčešće se navodi zaboravljivost. Ključno je dakle pitanje zašto ljudi toliko zaboravljaju? Često je u igri psihološki mehanizam nijekanja. Nešto u vezi s liječenjem može pojedinca jako zabrinuti i potisnuti želju da se terapijski plan propisno izvede. Svijest o bolesti već zabrinjava, a uzimanje lijekove trajno podsjeća da s nama nešto nije u redu. Drugi razlozi nepoštivanja preskripcije su cijena lijekova, neprikladnost terapije i moguće nuspojave.