Nuspojave

Često se pogrešno smatra da se učinci određenog lijeka mogu jasno razlučiti u dvije skupine: željeni ili terapijski učinci i neželjeni učinci ili nuspojave. Većina lijekova u stvari pokazuje više učinaka, ali liječnik želi za svog bolesnika samo jedan ili nekolicinu, dok su ostali neželjeni. Iako većina ljudi, uključujući i zdravstvene radnike rabi izraz nusdjelovanje, termin nuspojava ili štetna reakcija na lijek je podobniji za te neželjene, neugodne, štetne i potencijalno opasne učinke.

Ne iznenađuje stoga da su nuspojave česte. Oko 10% prijema u bolnice u SAD–u otpada na liječenje štetnih reakcija na lijekove. Između 15% i 30% hospitaliziranih osoba doživljava bar jednu nuspojavu. Premda ih je većina blaga i nestaje prestankom davanja ili promjenom doze odgovornog lijeka, neke su ozbiljne i dugotrajne.