Parazitske infekcije kože

Većina kožnih parazita su sitni kukci ili crvi koji izruju rov u koži i tamo se nastanjuju. Neki paraziti žive u koži jednim dijelom svog životnog ciklusa; drugi su stalni stanovnici, koji tamo legu svoja jajašca i razmnožavaju se.