Lokalna primjena lijekova na kožu

Koža se liječi ili lokalno ili sistemski. Kod lokalnog se liječenja lijekovi primjenjuju izravno na zahvaćeno područje kože. Kod sistemske terapije lijekovi se daju na usta (peroralno) ili injiciraju (parenteralno) raspodjeljujući se po čitavom tijelu. Rijetko, kada je potrebna visoka koncentracija lijeka u zahvaćenom području, liječnik može injicirati lijek tik ispod kože; to se naziva intradermalna injekcija.

Neki se lijekovi mogu dobiti jedino na liječnički recept; drugi se mogu kupiti bez njega. Smatra se da su lijekovi u slobodnoj prodaji zdraviji od lijekova na recept, ali ih treba rabiti oprezno. Primjena krivog lijeka može pogoršati stanje kože ili može prikriti simptome otežavajući kod postavljanja dijagnoze.