Listerioza

Listerioza, bolest koju uzrokuje Listeria monocytogenes, ima različite simptome s obzirom na mjesto infekcije i dob zaražene osobe.

Bakterije listerija nalaze se diljem svijeta u okolišu i u crijevima ptica, paukova, rakova i sisavaca, osim ljudi. U ljudi, listerioza može zahvatiti svaki organ. Novorođenčad, ljudi iznad 70 godina i oni s potisnutim (suprimiranim) ili oštećenim imunološkim sustavom najosjetljiviji su na listeriozu. Većina zaraza događa se između srpnja i kolovoza. Listeriozu se obično dobije jedenjem zagađenih mliječnih proizvoda ili sirovog povrća.

Simptomi i dijagnoza

U odraslih je najčešći oblik listerioze meningitis, infekcija opni koje prekrivaju mozak i kralješničnu moždinu (meninge). Apscesi mozga mogu nastati u do 20% tih slučajeva. Meningitis dovodi do povišene temperature i kočenja šije. Ako se osoba ne liječi, može doći do zbunjenosti, kome i smrti.

Infekcija očiju listerijom katkada može izazvati bol i crvenilo. Infekcija se tada može proširiti u limfne čvorove, krv i meninge. U rijetkim slučajevima zaraza listerijom srčanih zalistaka može dovesti do zatajenja srca.

Liječnik može posumnjati na listeriozu na temelju simptoma. Da bi se postavila konačna dijagnoza treba uzeti uzorak tkiva ili tjelesne tekućine i poslati u laboratorij na kulturu. U uzorku krvi mogu se mjeriti i protutijela (antitijela) protiv listerije.

Liječenje

Listerioza se općenito liječi penicilinom. Ako je zaraza zahvatila srčane zaliske može se dati i drugi antibiotik, npr. tobramicin. Zaraze (infekcije) oka može se liječiti eritromicinom u obliku tableta.