Hitni stomatološki problemi

Određena stanja u stomatologiji zahtijevaju rano liječenje kako bi se riješila neugoda i oštećenja tkiva svela na najmanju moguću mjeru. Ti problemi uključuju neke zubobolje, slomljene, razlabavljene i izbijene zube; prijelome čeljusti; i neke komplikacije koje mogu nastati nakon liječenja zubi. Nijedan od tih problema ne ugrožava život.