Paraliza glasiljki

Paraliza glasiljki je nemogućnost pokretanja mišića koji upravljaju glasiljkama.

Paraliza glasiljki može nastati zbog poremećaja mozga, kao što su moždani tumori, moždani udari i demijelinizirajuće bolesti ili zbog oštećenja živaca koji vode u grkljan. Oštećenje živca mogu uzrokovati tumori, ozljeda, virusna infekcija živaca ili neurotoksini (tvari koje truju ili oštećuju živčano tkivo) kao što su olovo ili otrovi koji se proizvode pri difteriji.

Simptomi i dijagnoza

Paraliza glasiljki može utjecati na govorenje, disanje i gutanje. Uslijed paralize glasiljki može doći do udisanja (aspiracije) hrane i tekućine u dušnik (traheju) i pluća. Ako je paralizirana samo jedna glasiljka (jednostrana paraliza), glas je promukao i nečist. Obično dišni put nije sužen, jer se normalna glasiljka na drugoj strani otvara u dovoljnoj mjeri. Kada su paralizirane obje glasiljke (obostrana paraliza), smanjena je jačina glasa koja inače zvuči normalno. Međutim, prostor između paraliziranih glasiljki je malen i dišni put je nedostatan pa već i umjereni napor uzrokuje poteškoće pri disanju i hrapav visokofrekventni zvuk pri svakom udahu.

Liječnik nastoji pronaći uzrok paralize. Može se napraviti endoskopija (izravni pregled unutrašnjosti nekog organa pomoću optičke cijevi za promatranje) grkljana, bronha ili jednjaka. Mogu biti potrebni kompjutorizirana tomografija (CT) glave, vrata, prsnog koša i štitnjače te rendgenski snimci jednjaka.

Liječenje

Pri jednostranoj paralizi, injiciranje teflona u paraliziranu glasiljku primiče je bliže sredini tako da druga glasiljka može s njome doći u dodir, štiteći dišni put prilikom gutanja i popravljajući govor. Pri obostranoj paralizi teško je na zadovoljavajući način držati dišni put otvorenim. Kako bi se omogućilo zraku da mimoiđe glasiljke može se napraviti traheotomija (kirurški zahvat kojim se kroz vrat u dušniku stvara otvor i postavlja sonda). Traheostoma može biti trajna ili se može zadržati samo za vrijeme infekcija gornjeg dišnog puta. Aritenoidektomija (operacija pri kojoj se glasiljke razdvajaju za stalno) proširuje dišni put, ali može dovesti do lošije kakvoće glasa.