Čvorići na glasiljki

Čvorići na glasiljki (čvorići pjevača) su nekancerogene ožiljkaste tvorbe, slične polipima glasiljke, ali čvršće i koje mirovanjem ne nestaju.

Čvoriće na glasiljki uzrokuje dugotrajno prekomjerno korištenje glasa kao što je ponavljano vikanje, psovanje ili naporno pjevanje. Simptomi se sastoje od promuklosti i nečistog glasa. Iz čvorića se uzima mali komadić tkiva da se dokaže kako se ne radi o raku. Čvorići glasiljke u djece obično nestaju samim liječenjem glasa. U odraslih se čvorići uklanjanju kirurški. Jedini način da se spriječi nastajanje više čvorića je prestanak zloporabe glasa.