Dijagnostika bolesti srca

Imali netko bolest srca doktor može ustanoviti na temelju anamneze i fizikalnog pregleda. Dijagnostički se testovi rabe za potvrdu dijagnoze, za određivanje proširenosti i posljedica bolesti, te kao pomoć pri odabiru odgovarajućeg liječenja.