Poremećaji živčano-mišićne spojnice

Živci su povezani s mišićima na živčanomišićnoj spojnici. Kada neki živac potiče mišić na živčanomišićnoj spojnici, mišić se stegne. Poremećaji živčanomišićne spojnice uključuju miasteniju gravis, EatonLambertov sindrom i botulizam.