Neuralgija glosofaringikusa

Neuralgija glosofaringikusa je rijetki poremećaj pri kojem osoba ima ponavljane napadaje teške boli na stražnjoj strani vrata u blizini tonzila, koja katkada zahvaća uho na istoj strani.

Bellova kljenut paralizira jednu stranu lica

MSD medicinski priručnik za pacijente

Neuralgija glosofaringikusa obično počinje nakon 40. godine i pojavljuje se češće u muškaraca nego u žena. Uzrok joj je nepoznat.

Simptomi

Kao i pri neuralgiji trigeminusa napadaji se javljaju isprekidano i kratki su, ali uzrokuju razdiruću bol koju može potaknuti bilo kakvo posebno djelovanje kao što je žvakanje, gutanje, govorenje ili zijevanje. Bol može trajati nekoliko sekundi do nekoliko minuta i obično zahvaća samo jednu stranu.

Liječenje

Od pomoći mogu biti isti lijekovi koji se rabe za liječenje neuralgije trigeminusa―karbamazepin, fenitoin, baklofen i lijekovi protiv depresije. Kada oni ne uspiju, može biti potreban kirurški zahvat da prekine ili odreže živac glosofaringikus, bilo u vratu, bilo na bazi mozga.