Poremećaji moždanih živaca

Dvanaest živaca―moždani živci―vode neposredno iz mozga u različite dijelove glave. Osim VIII moždanog živca koji omogućuje slušanje i pomaže u održavanju ravnoteže, III do XII moždani živci kontroliraju pokrete očiju, jezika, lica i vrata. V i IX moždani živac primaju osjete iz lica, jezika i vrata. I moždani živac je njušni živac ili živac njuha . II moždani živac je optički živac ili vidni živac . Poremećaj bilo kojeg moždanog živca može dovesti do teškog gubitka funkcije, ali najčešća su tri poremećaja―neuralgija trigeminusa, neuralgija glosofaringikusa i Bellova paraliza.