Parkinsonova bolest

Mali mozak je dio mozga koji je najodgovorniji za usklađenost slijeda pokreta; on kontrolira i ravnotežu i položaj. Najčešći uzrok oštećenja malog mozga je produžena zloporaba alkohola. Drugi uzroci su moždani udari, tumori, neke bolesti (kao multipla skleroza), neke kemikalije, loša prehrana. Mali mozak mogu oštetiti i neke rijetke nasljedne bolesti, kao što su Friedreichova ataksija i ataksijateleangiektazija.

Zbog oštećenja malog mozga mogu nastati različite vrste neusklađenosti. Ljudi s dismetrijom ne mogu kontrolirati točnost pokreta tijela. Na primjer, u nastojanju da dosegne neki predmet, osoba s dismetrijom će dosegnuti iza predmeta. Ljudi s ataksijom ne mogu kontrolirati stanje svojih ruku i nogu ili njihov položaj, pa teturaju i rukama rade široke cik cak pokrete. Slaba usklađenost govornih mišića uzrokuje disartriju koja je označena nejasnim govorom i nekontroliranim mijenjanjem glasnoće. Čovjek s disartrijom može pojačati i pokretanje mišića oko ustiju. Zbog oštećenja malog mozga može nastati i tremor.