Kompjutorizirana tomografija emisijom pojedinačnog fotona

Kompjutorizirana tomografija emisijom pojedinačnog fotona (SPECT) rabi radioizotope da se dobije opći podatak o krvnom protoku i o metaboličkoj funkciji mozga. Radioizotope se udiše ili daje injekcijom koji onda krvlju dolaze u mozak. Kada se tamo nađu, jačina radioizotopa u različitim područjima mozga odražava količinu krvnog protoka ili gustoću neurotransmitorskih receptora u funkciji, koji privlače radioizotope. Ta tehnika nije tako točna odnosno specifična kao što je tomografija emisijom pozitrona.