Dijagnostičke pretrage i postupci

Liječnik može zatražiti posebne pretrage kako bi potvrdio dijagnozu na koju upućuje anamneza, procjena duševnog stanja i fizikalni pregled.