Neurološki pregled i pretrage

Neurološki pregled može otkriti bolesti mozga, živaca, mišića i kralješnične moždine. Četiri glavna dijela neurološkog pregleda su anamneza, procjena duševnog stanja, fizikalni pregled i, ako je potrebno, dijagnostičke pretrage i postupci. U suprotnosti s psihijatrijskim pregledom pri kojem se procjenjuje ponašanje osobe, neurološki pregled zahtijeva fizikalni pregled. Ipak, nenormalno ponašanje često omogućuje uvid u fizičko stanje mozga.