Mišićna distrofija i srodni poremećaji

Mišićne distrofije su skupina nasljednih mišićnih poremećaja koji dovode do slabosti mišića različite težine. Drugi nasljedni mišićni poremećaji uključuju miotoničke miopatije, bolesti uskladištenja glikogena i periodičku paralizu.