Nefritis

Nefritis je upala bubrega.

Upala bubrega je obično uzrokovana infekcijom, kao kod pijelonefritisa, ili imunološke reakcije koja ne ide pravim putem te oštećuje bubrege. Nenormalna imunološka reakcija može nastati na dva načina: (1.) protutijelo može napasti sam bubreg ili antigen (tvar koja potječe imunološku reakciju) koji se nalazi priljubljen za stanice bubrega, ili (2.) antigen i protutijelo se mogu spojiti na nekom drugom mjestu u tijelu i zatim se vezati za stanice u bubregu. Znakovi nefritisa, uključujući krv i bjelančevine u mokraći i poremećenu funkciju bubrega, ovise o vrsti, smještaju i izraženosti imunološke reakcije. No ipak, više različitih stanja koja oštećuju bubrege mogu izazvati sličnu vrstu oštećenja, simptome i ishod.

Općenito, upala ne zahvaća cijeli bubreg. Bolest do koje će doći ovisi o tome zahvaća li upala prvenstveno glomerule (početni dio filtriracijskog dijela bubrega), tubule ili tkiva koja ih okružuju (tubulointersticijska tkiva), ili krvne žile unutar bubrega, izazivajući vaskulitis.