Pulsna oksimetrija

Transkutani pulsni oksimetar izračunava zasićenost kapilarne krvi sa O2 (SpO2) a počiva na apsorpciji svjetlosti emitirane iz dioda ugrađenih u štipaljku (naprstak) koja se postavlja na distalnu falangu prsta, ili iz adhezivne linearne sonde. Izračun (rezultat) je uglavnom vrlo točan a korelacija s izmjerenim zasićenjem arterijske krvi kisikom (SaO2) je unutar 5%. Rezultati mogu biti manje precizni u pacijenata sa izrazito pigmentiranom kožom, lakiranim noktima, u onih s aritmijom ili hipotenzijom, u kojih amplituda signala može biti snižena. Također, Pulsna oksimetrija može otkriti samo oksihemoglobin ili reducirani Hb; druge vrste Hb (npr. karboksihemoglobin, methemoglobin) uzimaju se za oksihemoglobin pa lažno povećavaju SpO2.