Testovi plućne funkcije

Testovi za određivanje plućne funkcije mjere brzinu zračnog protoka, plućne volumene, izmjenu plinova i funkciju respiratornih mišića. Osnovni testovi plućne funkcije mogu se određivati i ambulantno, uključujući spirometriju i pulsnu oksimetriju. Ovi testovi također daju uvid plućnu fiziologiju (funkciju) pa mogu poslužiti za brzo sužavanje diferencijalne dijagnoze i upućuju na daljnju dijagnostičku i terapijsku strategiju. U složenije testove spadaju: mjerenje tlaka u jednjaku radi određivanja omjera tlaka i volumena, te spiroergometrija. Navedeni testovi daju detaljnije podatke o patofiziološkim promjenama i upućuju na osnovnu patologiju. O anamnezi i nalazima fizikalnog pregleda ovisi odabir i redoslijed izvođenja pretraga.