Stridor

Stridor je grub, visokotonski zvuk čujan pri disanju, naročito pri udahu koji ukazuje na opstrukciju velikih dišnih putova, prije svega larinksa ili traheje. U djece je najčešći uzrok epiglositis, krup ili aspiracija stranog tijelo. Česti uzroci u odraslih su: disfunkcija glasnica, otok ili kljenut glasnica nakon ekstubacije, tumori larinksa, alergijske reakcije, aspirirano strano tijelo i retrofaringealni apsces.

Obrada

Anamneza: Grlobolja i vrućica upućuju na apsces. Grlobolja, vrućica i salivacija ukazuju na epiglotitis. Nedavni simptomi GRI i kašalj upućuju na krup (spastični laringitis). Disfonija upućuje na tumor larinksa. Nagla pojava stridora ukazuje na alergijsku reakciju ili aspirirano strano tijelo.

Fizikalni pregled: Na samom početku fizikalnog pregleda treba provjeriti prohodnost dišnih putova. Pregled uključuje procjenu vitalnih znakova i utvrđivanje je li bolesnik akutno ugrožen (koristi li pomoćne mišiće za disanje i uvlače li se interkostalni prostori). Inspiratorni stridor upućuje na opstrukciju traheje, larinksa ili epiglotisa što predstavlja hitno stanje, dok ekspiratorni stridor ukazuje na bronhoopstrukciju.

Pretrage: Pretrage bi trebale uključiti pulsnu oksimetriju te RTG pluća i vrata. Postranični radiogram mekotkivnih struktura vrata može biti od dijagnostičkog značaja za epiglotitis. RTG može otkriti strano tijelo u vratu i plućima. Uzrok stridora potvrđuje direktna laringoskopija jer otkriva patološke promjene na glasnicama i tumore. U kroničnijim slučajevima stridora, krivulja protok–volumen može razlučiti ekstratorakalne od intratorakalnih uzroka.

Liječenje

Stridor se rješava liječenjem osnovnog uzroka. Helij–O2 (helioks) poboljšava protok zraka i smanjuje stridor kod bolesti velikih dišnih putova kao što su postekstubacijski edem larinksa, krup i tumori larinksa. Mehanizam djelovanja se objašnjava smanjenjem turbulentnog protoka uslijed manje gustoće helija u odnosu na O2.