Disfunkcija glasnica

Paradoksalni pokreti glasnica odnose se na adukciju pravih glasnica pri inspiriju i abdukciju pri ekspiriju, što uzrokuje inspiratornu funkcionalnu opstrukciju dišnih putova i stridor koji se često pogrešno zamjenjuje za astmu. Ovaj je poremećaj čest u duševnih bolesnika. Dijagnoza se postavlja direktnom laringoskopijom koja dokazuje zatvaranje glasnica u inspiriju. Liječenje podrazumijeva edukaciju bolesnika o prirodi njegove bolesti, savjetovanje s logopedom o posebnim tehnikama disanja kao što je dahtanje koje može olakšati napade stridora i opstrukcije. Treba izbjeći pogrešno dijagnosticiranje astme a samim tim i neodgovarajuće liječenje.