Plućne bolesti izazvane vanjskim faktorima

Plućne bolesti koje nastaju pod utjecajem vanjske sredine, uzrokovane su udisanjem prašine, alergena, kemikalija, plinova i ostalih zagađivača. Pluća su stalno izložena vanjskim faktorima i prijemčiva su za bolesti koje im ona šalje. Patološki proces može zahvatiti bilo koji dio pluća: dišne putove (npr. profesionalna astma, sindrom reaktivni dišnih putova, inhalacija toksina), intersticij (npr. pneumokonioze, hipersenzitivni pneumonitis) i pleuru (npr. bolesti uzrokovane azbestom).

Prevencija respiratornih profesionalnih i bolesti nastalih utjecajem vanjske sredine, počiva na smanjenju izlaganja ovim faktorima (primarna prevencija). To podrazumijeva administrativnu kontrolu (npr. ograničavanje broja ljudi koji se izlažu opasnim radnim uvjetima), dobro sprovedenu kontrolu ugroženosti radnih mjesta (npr. ventilacijskih sustava, sredstava osobne zaštite na ugroženim radnim mjestima), zamjenu toksičnih tvari (npr. korištenje sigurnijih i manje toksičnih tvari), kao i korištenje zaštitnih respiratornih sredstava.

Mnogi kliničari pogrešno misle da su osobe koje su koristile respirator ili respiratorna zaštitna sredstva (maske protiv prašine ili gasmaske) zaista bile zaštićene. Premda respiratori pružaju određeni stupanj zaštite, posebno u situacijama gdje se svježi zrak doprema iz spremnika i cijevima, korist je ograničena i svojstvena svakoj osobi. Kada se preporučuju respiratori, kliničari trebaju uzeti u obzir nekoliko činilaca. Radnici koji pate od srčanih bolesti najčešće nisu u stanju obavljati poslove koji zahtijevaju velike napore, posebno kada moraju nositi aparate za disanje (spremnike). Respiratori koji su tijesno pripijeni i zahtijevaju da onaj koji ih nosi udiše zrak kroz filtre, mogu izazvati povećan napor prilikom disanja i to naročito u astmatičara, oboljelih od KOPBa ili intersticijske bolesti pluća.

Medicinski nadzor je oblik sekundarne prevencije. Radnicima se mogu predložiti pretrage koje mogu rano otkriti bolest i kada terapijske mjere mogu umanjiti dugotrajne štetne posljedice.