Intersticijske bolesti pluća

(Difuzne bolesti plućnog intersticija)

Za intersticijske bolesti pluća je karakteristično zadebljanje alveolarnih septa, proliferacija fibroblasta, nakupljanje kolagena, i ako se proces ne zaustavi, plućna fibroza. Brojni procesi i agensi, uključujući većinu bolesti vezivnog tkiva i profesionalne ekspozicije pluća kao i lijekove, uzrokuju slične promjene u intersticiju (vidi Pogl. 57 na str. 469 i TBL. 55–1). Međutim, u do 30% slučajeva nije moguće naći nikakav određen uzrok, pa se rabi izaz idiopatska intersticijska pneumonija. Druge idiopatske intersticijske bolesti razlikuju se histolološki i po kliničkoj slici, radi čega su izdvojene u zasebnu skupinu bolesti: eozinofilne bolesti pluća, hipersenzitivni pneumonitis, plućna granulomatoza Langerhansovih stanica, limfangioleiomiomatoza, plućna alveolarna proteinoza i sarkoidoza.