Bolesti sredogruđa i poplućnice

U bolesti medijastinuma i pleure spadaju tvorbe medijastinuma, medijastinitis, pleuralni izljev, fibroza i kalcifikacije pleure, pneumomedijastinum, pneumotoraks i virusni pleuritis.