Shizofrenija i srodni poremećaji

Shizofrenija i srodni poremećaji—kratkotrajni psihotični poremećaj, deluzijski poremećaj, shizoafektivni poremećaj i shizofreniformni poremećaj—su obilježeni psihotičnim simptomima. U psihotične simptome spadaju iluzije, halucinacije, neorganizirano mišljenje i govor te neobično i neodgovarajuće ponašanje.