Manjak vitamina, ovisnost o njima i toksičnost

U razvijenim zemljama, manjak vitamina nastaje uglavnom zbog siromaštva, pomodnosti u prehrani, lijekova (vidi str. 8 TBL. 4–1) alkoholizma ili dugotrajne i neodgovarajuće perenteralne prehrane. Ovisnost o vitaminima nastaje zbog genskog poremećaja kojim je zahvaćen metabolizam vitamina. U nekim slučajevima, doze vitamina 1000 puta veće od preporučenog dnevnog unosa (engl. daily recommended intake = DRI) popravljaju funkciju promijenjenog metaboličkog puta. Toksičnost vitamina (hipervitaminoza) obično nastaje zbog uzimanja megadoza vitamina A, D, C, B6 ili niacina.

Sama hrana može sadržavati suboptimalne količine nekih vitamina. U tim slučajevima može biti povećana opasnost od određenih oblika raka ili drugih bolesti. Zbog te opasnosti, ponekad se preporučuje rutinsko svakodnevno uzimanje multivitaminskih nadopuna.

Prehrambene potrebe, izvori, djelovanja, učinci manjaka i toksičnosti, razine u krvi i uobičajene terapijske doze su navedene u TBL. 4–2 i 4–3. Vitamini mogu biti topivi u mastima (vitamini A, D, E i K) ili u vodi (B vitamin i vitamin C). B vitamini obuhvaćaju biotin, folnu kiselinu, niacin, pantotensku kiselinu, riboflavin, tiamin, piridoksin i B12.