Zdravstveni nadzor zdravog djeteta

Kontrolni pregledi zdravog djeteta imaju za cilj sprječavanje bolesti rutinskim cijepljenjima i podučavanjem, rano otkrivanje i liječenje bolesti i usmjeravanje roditelja ka poboljšanju djetetovog emocionalnog i intelektualnog napretka. The American Academy of Pediatrics (AAP) je preporučila rasporede preventivne zdravstvene zaštite (vidi SL. 266–2) za djecu koja nemaju značajnijih zdravstvenih tegoba i koja rastu i razvijaju se na zadovoljavajući način. Djeca koja ne zadovoljavaju ova mjerila trebaju dolaziti na češće i podrobnije kontrole. Ako se dijete kasno uključi u raspored ili ako bilo koje od zadanoga nije ispunjeno u odgovarajućoj dobi, treba se požuriti da dijete što prije “uhvati korak”.

Osim tjelesnog pregleda, liječnici bi trebali procijeniti i djetetov intelektualni i društveni razvoj na osnovi međudjelovanja njega i roditelja. Ove procjene se mogu učiniti uzimajući podrobnu anamnezu od roditelja i djeteta, neposrednim promatranjem te ponekad, prikupljanjem podataka iz drugih izvora, kao što su učitelji i njegovatelji. Postoje pomagala za olakšavanje procjene intelektualnog i društvenog razvoja u ambulantnim uvjetima (vidi str. 2249).

I tjelesni pregled i postupci probira čine važne dijelove preventivne zdravstvene zaštite dojenčadi i djece. Kod sve djece se procjenjuje većina mjerila, poput težine, dok se druga procjenjuju u odabranih, poput probira na olovo u djece u dobi od 1 i 2 god.