Prevencija

Preventivno savjetovanje je dio svakog pregleda zdravog djeteta i pokriva širok raspon tema, od poticanja roditelja da djecu stavljaju na spavanje u položaju na leđima, do sprječavanja ozljeđivanja, od savjeta o prehrani do rasprava o nasilju, vatrenom oružju i zloporabi droga.

Sigurnost: Preporuke o prevenciji ozljeda ovise o dobi.

U djece od rođenja do 6 mj., preporuke o sigurnosti se usmjeravaju na primjenu dječjih sjedala za automobile, smanjivanje temperature grijane vode kod kuće na <49 °C (<120 ° F), sprječavanje padova, stavljanje djeteta na spavanje u položaju na leđima i izbjegavanje hrane i predmeta koje dijete može udahnuti.

U djece od 6 do 12 mj., preporuke uključuju nastavak uporabe sjedalice za automobil (djece mogu sjediti okrenuta prema naprijed kad dosegnu 9 kg [20 lb] i dob od 1 god., no položaj prema natrag je još uvijek najsigurniji), izbjegavanje hodalica, primjenu sigurnosnih brava na ormarima, sprječavanje padova oko stolova i niz stube te pažljivi nadzor djeteta dok je u kadi ili dok uči hodati.

U djece od 1 do 2 godine preporuke uključuju pregled sigurnosti automobila, kako za onoga koji se vozi tako i za pješaka, zatvaranje prozora, primjenu sigurnosnih čepova i brava, sprječavanje padova i odstranjivanje pištolja iz kuće. Predostrožnosti za djecu od 2 do 4 god. sadrže sve već nabrojano te sjedalo za auto, odgovarajuće za dob i tjelesnu težinu. S 5 god. prevencija obuhvaća sve gore nabrojane mjere predostrožnosti uz kacigu za vožnju biciklom, zaštitnu sportsku opremu, naputke o sigurnom prelaženju ceste i strogi nadzor, te ponekad primjenu sigurnosnog pojasa prilikom plivanja.

MSD priručnik dijagnostike i terapije

Ovaj raspored (kalendar cijepljenja) pokazuje preporučenu dob za redovitu primjenu trenutno odobrenih cjepiva za djecu, od

1. prosinca 2004., za djecu do 18 god. Svaku dozu koja nije primjenjena u preporučeno doba treba dati prilikom bilo kojeg narednog posjeta kada je to indicirano i moguće.

lndicira dobne skupine koje opravdavaju specijalne napore da se primjene cjepiva koja ranije nisu primijenjena. Dodatna cjepiva mogu biti licencirana i preporučena tijekom godine. Licencirana kombinirana cjepiva mogu se rabiti kadgod je indicirana bilo koja komponenta cjepiva a druge komponente cjepiva nisu kontraindicirane. Dobavljači bi trebali pogledati uputstva proizvođača koja se nalaze u originalnoj kutijici za detaljne preporuke. Klinički značajne štetne nuspojave nakon cijepljenja treba prijaviti Agenciji za praćenje nuspojava lijekova i cjepiva (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS).

1. Sva dojenčad treba primiti 1. dozu HepB cjepiva ubrzo nakon poroda a prije otpusta iz bolnice; 1. doza može se također primijeniti u dobi od 2 mj. ako je majka negativna na hepatitis B površinski antigen (HBsAg). Za porođajnu dozu može se primijeniti samo monovalentno HepB. Monovalentno ili kombinirano cjepivo koje sadrži HepB može se primijeniti za završetak serije. Četiri doze cjepiva mogu se primijeniti kada je dana porođajna doza. Drugu dozu treba dati najmanje 4 tjedna nakon 1. doze, izuzev kod kombiniranog cjepiva, koje se ne može primijeniti prije dobi od tj. Treću dozu treba dati najmanje 1 tj. poslije 1. doze i najmanje 8 tj. poslije 2. doze. Posljednja doza u kuri cjepljenja (3. ili 4. doza) ne smije se primijeniti prije dobi od 24 tj. Novorođenčad HBsAgpozitivnih majki treba primiti HepB i 0,5 ml imunoglobulina protiv hepatitisa B (HBlG) na različitim mjestima unutar 12 h od rođenja. Druga se doza cjepiva preporučuje u dobi od 12 mj. Zadnja doza u kuri cjepljenja ne smije se dati prije dobi od 24 tj. Ovu dojenčad treba testirati na HBsAg i antitijela na HBsAg (antiHBs) u dobi od 15 mj. Novorođenčad majki čiji je HBsAg status nepoznat treba primiti 1. dozu HepB serije unutar 12 h od rođenja. Majci treba izvaditi krv čim prije da se utvrdi majčin HBsAg status; ako je HBsAg test pozitivan, dojenče treba primiti HBlG čim je prije moguće (ne kasnije od dobi od 1 tj.). Druga se doza cjepiva preporučuje u dobi od 12 mj. Posljednja doza imunizacijske serije ne smije se dati prije dobi od 24 tj.

2. Četvrta doza DTaP može se primijeniti najranije u dobi od 12 mj. s tim da je proteklo mj. od 3. doze a djete će se najvjerojatnije vratiti u dobi od 1518 mj. Sljedeću dozu bi trebalo dati u dobi od 4 god. Cjepivo protiv tetanusa, difterije i pertusisa za adolescente (Tdap) se preporučuje u dobi od 1112 god. ako je proteklo najmanje 5 god. od zadnje doze cjepiva koje sadrži toksoid protiv tetanusa i difterije. Kasnije rutinsko docjepljenje sa Td preporučuje se svakih 10 god.

3. Trostruko Hib konjugirano cjepivo je registrirano za primjenu kod dojenčadi. Ako se PRPOMP (PedvaxHlB ili ComVax [Merck]) primijeni u dobi od 2 i 4 mj., nije potrebna doza u dobi od mj. DTaP/Hib kombinirani produkti ne smiju se primjenjivati za primarnu imunizaciju kod dojenčadi u dobi od 2, 4 ili mj., ali mogu se koristiti za docjepljivanje nakon bilo kojeg Hib cjepiva. Zadnju dozu u seriji trebalo bi primjeniti u dobi od 12 mj.

4. Druga doza se rutinski preporučuje u dobi od 4 god., ali može se primijeniti prilikom bilo kojeg posjeta, s tim da je proteklo najmanje 4 tj. od 1. doze a obje doze se primjenjuju počevši od ili poslije 12 mj. Djeca koja prethodno nisu primila 2. dozu trebaju kompletirati kalendar cijepljenja do dobi od 1112 god.

5. Cjepivo protiv varičele preporučuje se kod bilo kojeg posjeta u dobi od 12 mj. ili poslije za osjetljivu djecu (npr. onu bez pouzdanih anamnestičkih podataka o vodenim kozicama). Podložni ljudi 13 god. trebaju primiti 2 doze u razmaku od najmanje 4 tjedna.

6. Sedmovalentno pneumokokno konjugirano cjepivo (PCV) preporučuje se svoj djeci u dobi od 223 mj. i nekoj djeci u dobi od 245 mj. Zadnju dozu u seriji trebalo bi dati u dobi od 12 mj. Pneumokokno polisaharidno cjepivo (PPV) preporučuje se uz PCV nekom visokorizičnim skupinama. Vidi MMWR 2000;4 (RR ):135.

7. Cjepivo protiv influence preporučuje se jednom godišnje djeci u dobi mj. s određenim rizičnim faktorima (uključujući ali ne ograničenim na astmu, bolesti srca, drepanocitozu, HlV i dijabetes). Osim toga, preporučljivo je da zdrava djeca u dobi od23 mj. i osobe u bliskom kontaktu sa zdravom djecom u dobi od 023 mj. prime cjepivo protiv gripe jer djeca u toj dobnoj skupini imaju bitno povećan rizik od hospitalizacije prouzročene gripom. Djeci koja primaju trivalentno inaktivirano cjepivo protiv gripe (TlV) trebalo bi dati dozu primjerenu njihovoj dobi (0,25 ml ako su u dobi od 35 mj. ili 0,5 ml ako su u dobi od 3 god.). Djeca u dobi od :: 8 god. koja primaju cjepivo protiv gripe prvi put trebala bi primiti 2 doze (u razmak najmanje od 4 tj. za TlV i najmanje tj. za živo oslabljeno cjepivo protiv influence [LAlV]).

8. Četverovalentno konjugirano cjepivo protiv meningokoknog polisaharidnog proteina (MCV4) preporučuje se rutinski u 11.12. god.

9. Cjepivo protiv hepatitisa A preporučeno je za djecu i adolesecente u odabranim stanjima i područjima te za neke visokorizične skupine; konzultirajte lokalni Zavod za javno zdravstvo. Djeca i adolescenti u ovim stanjima, područjima, te visokorizične skupine koje nisu cijepljene protiv hepatitisa A mogu započeti niz cijepljenja protiv hepatitisa A prilikom bilo kojeg posjeta. Dvije doze u seriji trebalo bi primijeniti u razmaku od najmanje mj. Vidi MMWR 1 ;48(RR12):137.

Sl. 266–3. Preporučeni kalendar cijepljenja u djetinjstvu i adolescenciji. Najnovije izmjene (nadopune) u kalendaru cijepljenja vidi na www.cdc.gov/nip. (Preneseno i prilagođeno iz National Immunization Program, Centers for Disease Control and Prevention: 2005 Childhood and Adolescence Immunization Schedule.)

Prehrana: Loša prehrana pogoduje epidemiji gojaznosti u djece (vidi str. 60). Preporuke ovise o dobi; one za djecu do 2 god. već su iznesene. Kako dijete raste, roditelji mu mogu dozvoliti izvjestan izbor hrane, uz održavanje prehrane unutar zdravih mjerila. Dijete treba odvraćati od čestog grickanja i jela koja su bogata kalorijama, solju i šećerom. Na gazirana bezalkoholna pića je ukazano kao na najvažniji doprinos gojaznosti.

Tjelesna aktivnost: Tjelesna neaktivnost također pogoduje epidemiji gojaznosti u djece, a dobrobiti tjelovježbe za tjelesno i duhovno zdravlje bi trebale navesti roditelje da se osiguraju kako njihova djeca u ranom stadiju života razvijaju dobre navike. U dojenačkoj dobi i djetinjstvu djeci treba dozvoliti da puze naokolo i istražuju, u sigurnom okruženju pod strogim nadzorom. Igranje na svježem zraku treba poticati od ranog djetinjstva.

Kako dijete raste, igranje postaje složenije, često se razvijajući do formalnih atletskih aktivnosti. Roditelji bi trebali pokazati dobar primjer i poticati i neformalno igranje i formalne školske aktivnosti, uvijek razmišljajući o sigurnosti i promičući zdrave stavove u sportu i natjecanju. Sudjelovanje cijele obitelji u sportovima i aktivnostima omogućuje djeci vježbanje i pruža korisne psihološke i razvojne utjecaje. Probir djece za sportske aktivnosti raspravljen je na str. 2631. Ograničavanje gledanja televizije, koje je neposredno povezano s neaktivnošću i gojaznošću, treba započeti prilikom rođenja i održavati u adolescenciji. Slična ograničenja, kako dijete raste, treba postaviti za videoigrice i vrijeme provedeno za kompjutorom u neobrazovne svrhe.