Kruta hrana

SZO preporučuje prehranu isključivo majčinim mlijekom tijekom otprilike 6 mj., uz uvođenje krute hrane nakon toga. Druga udruženja preporučuju uvođenje krute hrane u dobi između 4 i 6 mj., za vrijeme dok se nastavlja s dojenjem ili prehranom na bočicu. Prije 4 mj., s prehrambene strane kruta hrana nije potrebna, a refleks izbacivanja (jezikom se izbacuje sve što se stavi u usta) otežava prehranu krutom hranom.

TABLICA 266–4

LIJEKOVI KONTRAINDICIRANI ZA DOJILJE

SKUPINA LIJEKOVA

PRIMJERI

OPĆA UPOZORENJA I SPECIFIČNI UČINCI

Antikoagulansi

Dikumarol

Varfarin

Može se primijeniti s oprezom, ali jako velike doze mogu uzrokovati krvarenje (heparin se ne izlučuje mlijekom)

Citotoksični

Ciklofosfamid

Ciklosporin

Doksorubicin

Metotreksat

Lijekovi mogu ometati stanični metabolizam dojenog djeteta, uzrokujući moguću imunosupresiju i neutropeniju (ciklofosfamid i metotreksat); nepoznati učinak na rast, nepoznata povezanost s karcinogenezom Lijekovi mogu ometati stanični metabolizam dojenog djeteta, uzrokujući moguću imunosupresiju i neutropeniju (ciklofosfamid i metotreksat); nepoznati učinak na rast, nepoznata povezanost s karcinogenezom

Psihoaktivni lijekovi

Anksiolitici (benzodiazepini [alprazolam, diazepam, lorazepam, midazolam, prazepam, kvazepam, temazepam], perfenazin)

Antidepresivi (tricikličke tvari, SSRI, bupropion)

Antipsihotici (klorpromazin, klorprotiksen, klozapin, haloperidol, mesoridazin, trifluoperazin) Antipsihotici (klorpromazin, klorprotiksen, klozapin, haloperidol, mesoridazin, trifluoperazin)

Učinak većine psihoaktivnih lijekova na dojenčad nije poznat, no lijekovi i njihovi metaboliti se pojavljuju u majčinom mlijeku i plazmi i tkivima djeteta te mogu prilično promijeniti kratkoročnu i dugoročnu funkciju SŽS–a

Fluoksetin je povezan s grčevima, razdražljivošću, poremećajima hranjenja i spavanja, sporim dobivanjem na težini

Klorpromazin može izazvati omamljenost i letargiju u dojenčeta te sniženje vrijednosti razvojnih indeksa

Haloperidol: Sniženje vrijednosti razvojnih indeksa

Pojedini lijekovi koji se mogu otkriti u majčinom mlijeku a teoretski mlijeku a teoretski

Amjodaron

Moguća hipotireoza

Kloramfenikol

Moguća idiosinkratska supresija koštane srži

Klofazimin

Postoji mogućnost prijenosa velikog dijela majčine doze; moguće pojačanje pigmentacije kože majčine doze; moguće pojačanje pigmentacije kože

Kortikosteroidi

Kad se tjednima ili mjesecima majci daje u visokim dozama, može postići visoke koncentracije u mlijeku uz opasnost supresije rasta i miješanja u endogeno stvaranje kortikosteroida u djeteta

Lamotrigin

Moguće dosizanje terapijskih koncentracija u serumu djeteta

Metoklopramid

Nisu opisani

Metronidazol, tinidazol

In vitro mutagen; kad se majci da pojedinačna doza od 2 g dojenje se može prekinuti na 12–24 h kako bi se lijek izlučio; nakon 6 mj. bezopasan Metronidazol, tinidazol

Sulfapiridin, sulfizoksazol

Pažljiva primjena kod djeteta s žuticom ili nedostatkom G6PD te kod bolesne djece, nedonoščadi i djece pod stresom Sulfapiridin, sulfizoksazol

Acebutolol

Hipotenzija, bradikardija, tahipneja

Aminosalicilna kiselina

Proljev

Atenolol

Cijanoza, bradikardija

Bromokriptin

Suprimira dojenje; može biti opasan za majku

ASK (salicilati)

Metabolička acidoza; kod dugotrajne primjene velikih doza, u dojene djece s <1 mj. može doseći koncentracije u plazmi koje povećavaju opasnost od hiperbilirubinemije (salicilati se natječu za mjesta na koja se veže albumin) a samo u djece s nedostatkom G6PD od hemoliza

Klemastin

Omamljenost, razdražljivost, odbijanje hrane, vriskanje, ukočenost vrata

Ergotamin

Povraćanje, proljev, konvulzije (uz doze primijenjene kod liječenja migrene)

Estradiol

Krvarenje na rodnicu

Jodidi, jod

Guša

Litij

1/3 do 1/2 terapijske koncentracije u krvi dojenčadi

Fenobarbital

Sedacija; infantilni spazmi nakon odvikavanja od dojenja, methemoglobinemija

Fenitoin

Methemoglobinemija

Primidon

Sedacija, poteškoće pri hranjenju

Sulfasalazin (salicilazosulfapiridin)

Krvavi proljev

Nitrofurantoin, sulfapiridin, sulfizoksazol

Hemoliza u djece s nedostatkom G6PD; za ostale nema opasnosti

Tvari koje se zlorabe*

Amfetamin

Razdražljivost, loše spavanje

Alkohol

>1 g/kg dnevno smanjuje refleks izlučivanja mlijeka; uživanje velike količine uzrokuje kod djeteta omamljenost, znojenje, duboki san, slabost, usporenje lineranog rasta, abnormalno dobivanje na težini

Kokain

Trovanje kokainom, razdražljivost, povraćanje, proljev, drhtavica, konvulzije

Heroin

Tremori, nemir, povraćanje, slabo hranjenje

Marihuana

U majčinom se mlijeku mogu mjeriti sastavnice, no učinci nisu sigurni

Fenciklidin

Halucinogen

*Učinci pušenja su nejasni; nikotin se može otkriti u majčinom mlijeku a pušenje smanjuje stvaranje mlijeka i djetetovo dobivanje na težini, no također može smanjiti incidenciju dišnih bolesti.

Podaci od Committee on Drugs of the American Pediatric Association: The transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics 108(3):776–789, 2001.

U početku krutu hranu treba uvoditi nakon dojenja ili hranjenja na bočicu kako bi se osigurala odgovarajuća količina hrane. Tradicionalno su rižine pahuljice s nadomjeskom željeza prva hrana koju se uvodi, jer ne izazivaju alergiju, lako su probavljive i predstavljaju izvor željeza. Obično se preporučuje da se tjedno uvodi po jedna nova jednostavna namirnica, kako bi se mogle otkriti alergije na hranu. Namirnice se ne uvodi nikakvim posebnim rasporedom, premda se postupno mogu uvoditi namirnice sve grublje konzistencije, npr. od rižinih pahuljica do mekane hrane i sjeckane hrane. Propasirano meso, kako bi se spriječila aspiracija, predstavlja dobar izvor željeza i cinka, koje djeca hranjena isključivo dojenjem ne dobivaju u dovoljnoj količini, te je stoga dobra rana dopunska hrana. No djeca vegeterijanaca mogu dobiti odgovarajuću količinu željeza iz pahuljica i cerealija s nadomjeskom željeza, graška i suhog graha a odgovarajuću količinu cinka iz punozrnatog kruha dizanog kvascem i cerealija za djecu s nadomjescima.

Kod kuće pripremljena hrana je jednaka kupovnoj, no, ako je to moguće, prije 1 god. se preporučuju kupovni pripravci mrkve, repe, zelenog lisnatog povrća i špinata jer su pregledani na visoku količinu nitrata koji su prisutni kad se povrće zalijeva vodom koja je zagađena gnojivom a koji u male djece mogu izazvati methemoglobinemiju. Jaja, kikiriki i kravlje mlijeko se općenito izbjegavaju do starosti od 1 god., zbog sprječavanja senzibilizacije na hranu. Med ne bi trebalo davati djeci mlađoj od 1 god., zbog opasnosti od dojenačkog botulizma. Hranu koja može začepiti dišne putove djeteta, ako bude aspirirana, (npr. orahe, okrugle bombone) treba izbjegavati a ostalu treba propasirati (npr. meso) ili izrezati na sitne komadiće (npr. grožđe). Orahe treba izbjegavati do 2. ili 3. godine jer se žvakanjem ne usitnjavaju do kraja a sitni se komadići mogu aspirirati te izazvati opstrukciju bronha ili pneumoniju i druge komplikacije.

S 1 godinom života ili nakon nje, dijete može početi piti kravlje mlijeko; mlijeko sa smanjenim sadržajem masti treba izbjegavati do 2 god. života kad prehrana djeteta u osnovi nalikuje onoj ostatka obitelji. Roditeljima treba savjetovati da maloj djeci ograniče unos mlijeka na 470–590 ml/dan; unos veći od toga može smanjiti apsorpciju drugih važnih hranjivih tvari i doprinijeti manjku željeza.

Voćni sok je loš izvor hranjivih tvari, pogodi zubnom karijesu pa bi ga trebalo ograničiti na 120–180 ml/dan ili potpuno izbjegavati.

Sa oko godinu dana života, brzina rasta se obično smanjuje. Djeci je potrebno manje hrane, te ju prilikom nekih obroka mogu i odbijati. Roditelje treba umiriti i savjetovati im da procijene djetetov unos hrane tijekom tjedan dana, a ne samo prilikom jednog obroka ili jednog dana. Nedovoljan unos krute hrane je zabrinjavajući tek ako dijete ne postigne očekivanu tjelesnu težinu odgovarajućom brzinom.