Poststreptokokni reaktivni artritis

Poststreptokokni reaktivni artritis je artritisa koji se razvija nakon infekcije streptokokima grupe A u bolesnika koji ne ispunjavaju kriterije za akutnu reumatsku vrućicu.

Poststreptokokni reaktivni artritis možda predstavlja ublaženu inačicu ARV. U usporedbi s atritisom kod ARV, poststreptokokni reaktivni artritis u pravilu zahvaća manji broj zglobova, manje je izražena migracija ali dulje traje te je manje reaktivan na ASK. Može se liječiti drugim NSAID–ima (npr. ibuprofenom, naproksenom, tolmetinom). Premda se klinička praksa za prevenciju srčanih komplikacija uvelike razlikuje, razumno je profilaksu provoditi godinu dana a zatim ponoviti ehokardiogram (UZ). Ako UZ srca otkrije anatomske promjene, indicirana je dugoročna profilaksa.