Bakterijski traheitis

Bakterijski traheitis je bakterijska infekcija dušnika.

Bakterijski je traheitis rijedak a može zahvatiti djecu bilo koje dobi. Najčešće su uzročnici Staphylococcus aureus, hemolitični streptokoki grupe A i Haemophilus influenzae tipa b. Bolest počinje naglo respiratornim stridorom, visokom vrućicom a često i pojavom obilnog gnojnog sekreta. Kao i bolesnici s epiglotitisom, djeca mogu pokazivati toksične učinke i respiratorni distres koji može brzo napredovati pa može biti potrebna intubacija.

Na dijagnozu se posumnja klinički a može se potvrditi direktnom laringoskopijom koja otkrije gnojni sekret i upala u subglotičkom području uz gnojnu membranu ili postraničnom RTG snimkom subglotičkog suženja koje može biti nepravilno, za razliku od simetričnog suženja tipičnog za krup.

Teški slučajevi se liječe jednako kao epiglotitis (vidi str. 821); kad je god moguće treba izvršiti endotrahealnu intubaciju (vidi str. 5289). Empirijska antibiotska terapija treba pokriti S. aureus, streptokoke i H. influenzae tipa b; dakle, primjenjuje se cefuroksim ili odgovarajući IV antibiotik, osim u slučajevima kad u okolišu (zajednici) prevladava stafilokok rezistentan na meticilin pa valja primijeniti vankomicin. Liječenjem teško bolesne djece treba rukovoditi epidemiolog koji raspolaže podacima o osjetljivosti lokalnih bakterija. Kad se postavi konačna mikrobiološka dijagnoza, antibiotska terapija se sužava i nastavlja 10 dana.

Komplikacije su bronhopneumonija, sepsa i retrofaringealni celulitis ili apsces. Subglotična stenoza uslijed dugotrajne intubacije je rijetka. Većina djece se oporavi u potpunosti, bez posljedica.