Probavni poremećaji u novorođenčadi i djece

Zarazni gastroenteritis je najčešći probavni poremećaj dječje dobi; svake se godine širom svijeta u djece <5 god. života zbiva oko milijardu slučajeva, najčešće u zemljama u razvoju. Do smrti uslijed dehidracije dolazi u 3 do 6 milijuna slučajeva/god. U SAD–u se godišnje pojavljuje 25 do 35 milijuna slučajeva, s 300 do 400 smrtnih ishoda. Opširnije o uzročnicima, obradi i liječenju, vidi Pogl. 16 na str. 133. Za dehidraciju i liječenje tekućinom u djece, vidi Pogl. 276 na str. 2289.