Poremećaji zatvaranja trbušne stijenke

Nekoliko prirođenih poremećaja zahvaća trbušnu stijenku i omogućava ispadanje organa.