Jejunoilealna atrezija

Jejunoilealna atrezija predstavlja nepotpuno oblikovanje jejunuma, obično zbog ishemičnog oštećenja.

Postoji 5 glavnih oblika jejunoilealne atrezije. Tip I se sastoji od opne koja u potpunosti prekida lumen, uz intaktno crijevo. Tip II je prekid između dijelova crijeva, čiji su proksimalni i distalni dio povezani vezivnim tračkom. Tip IIIA je prekid između dijelova crijeva bez ikakve povezanosti između dijelova. Tip IIIB je atrezija jejunuma s nedostatkom distalnog dijela gornje mezenterične arterije; distalni dio tankog crijeva je izvijugan poput kore od jabuke, a crijevo je kratko. Tip IV se sastoji od više atretičnih dijelova.

Novorođenčad s jejunoilealnom atrezijom obično tijekom 1. ili 2. dana pokazuje proširenje trbuščića, izostanak stolice te, konačno regurgitaciju pojedene hrane. Na nativnoj rendgenskoj slici abdomena mogu se vidjeti proširene vijuge tankog crijeva s nivoima i oskudni sadržaj zraka u debelom crijevu i rektumu.

Preoperativna obrada se sastoji od uvođenja NGT, uskraćivanja hrane na usta i IV opskrbe tekućinom Konačno je liječenje kirurški zahvat. Tijekom operacije treba pregledati čitavo crijevo, kako bi se bilo sigurno da ne postoje višestruka područja atrezije. Atretični dio se odstranjuje, obično uz primarnu anastomozu. Ako je proksimalni dio ileuma jako proširen i teško je učiniti anastomozu s distalnim, do tada nekorištenim dijelom crijeva, ponekad je sigurnije izvesti dvocijevnu ileostomu dok se promjer proširenog proksimalnog dijela crijeva ne smanji.

Prognoza se zasniva na duljini preostalog tankog crijeva i postojanju ileocekalne valvule. U djece kod koje se kasnije razvije sindrom kratkog crijeva, kroz dulje vrijeme je primjenjivana cjelovita parenteralna prehrana. Kod njih treba osigurati trajno enteralno hranjenje kako bi se ubrzala prilagodba crijeva, povećala apsorpcija i smanjila primjena cjelovite parenteralne prehrane. Djeci također treba davati male količine hrane na usta kako bi se održao refleks sisanja i gutanja.