Prirođene anomalije probavnog sustava

Većina prirođenih anomalija probavnog sustava dovodi do nekog oblika crijevne opstrukcije, što se često očituje poteškoćama pri hranjenju, proširenjem crijeva i povraćanjem prilikom poroda ili unutar 1 do 2 dana. Djeca s malformacijama probavnog sustava pokazuju visoku stopu smrtnosti, u rasponu od 10 do 40%; najveće stope prate prirođenu dijafragmalnu herniju. Česti oblik anomalije je atrezija, kod koje ne dolazi do razvoja dijela probavnog sustava ili on nije normalan. Najčešći oblik je atrezija jednjaka, a slijedi ju atrezija jejunoilealnog područja i duodenuma.

Hitni postupak uključuje dekompresiju crijeva (trajnom nazogastričnom sukcijom za sprječavanje povraćanja koje može izazvati aspiracijsku pneumoniju ili daljnje proširenje abdomena s ugrožavanjem disanja) i slanje u centar za novorođenačku kirurgiju. Također je ključno održavanje tjelesne temperature, sprječavanje hipoglikemije IV primjenom 10%–tne otopine glukoze i elektrolita te sprječavanje ili liječenje acidoze i infekcija kako bi dijete bilo što spremnije za operativni zahvat.

Budući da oko 1/3 djece s malformacijom probavnog sustava ima i drugu prirođenu anomaliju, treba ih pažljivo pregledati da bi se utvrdile malformacije drugih organskih sustava, osobito SŽS–a, srca i bubrega.