Prirođene anomalije bubrega i mokraćno-spolnog sustava

Prirođene anatomske anomalije mokraćno– spolnog sustava su češće nego anomalije bilo kojeg drugog organskog sustava. Anomalije mokraćnog sustava stvaraju sklonost mnogim komplikacijama, uključujući infekciju, opstrukciju, zastoj, stvaranje kamenaca i poremećaj funkcije bubrega. Često se rješavaju kirurški.

Neke se prirođene anomalije bubrega (npr. autosomno dominantna policistična bolest bubrega i medularni cistični bubreg [vidi Pogl. 232 na str. 1975] te nasljedni nefritis [vidi str. 1997]) ne uočavaju sve do odrasle dobi.