Poremećaji prijenosa kroz bubrežne kanaliće

Poremećaji prijenosa kroz bubrežne kanaliće mogu dovesti do niza metaboličkih poremećaja, od kojih su neki teški.